Konfirmation

Konfirmationsdatoer 2024

Fredag 26. april: for dem, som stadig ønsker konfirmation på Store Bededag
Lørdag 27. april: Marievangsskolen 7.a og 7.b 
Søndag 28. april: Dyhrs, Landsgrav og Trelleborg Friskole
Søndag 5. maj: Marievangsskolen 7.a 

Konfirmationsdatoer 2025

Lørdag 3. maj: Marievang 7.A og 7.C
Lørdag 10. maj: Landsgrav Friskole og Dyhrs Skole
Lørdag 17. maj: Marievang 7.B og 7.D

Konfirmandindskrivning for Marievangsskolen og Landsgrav Friskole i Sct. Peders Kirke: Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 17.00-18.00
Konfirmandindskrivning for Dyhrs Skole på Dyhrs Skole: Torsdag d. 30. maj 2024 kl. 17.00-18.00

Konfirmationsdatoer 2026

Lørdag d. 18. april: Marievangsskolen 7.B og 7.D
Lørdag d. 25. april: Marievangsskolen 7.A og 7.C
Lørdag d. 2. maj: Landsgrav Friskole og Dyhrs Skole

Konfirmation

Hvad er konfirmation?

Gud bekræfter sit forhold til konfirmanden – det forhold der blev oprettet i dåben. Konfirmanden gentager for sin part dåbens ”ja” med sit ”ja” til den kristne tro, og bliver velsignet. Konfirmation er kirkens overgangsritual fra barndom til ungdom, og kan også beskrives som oplæring i den dåb, som de fleste konfirmander modtog som spæde.

Hvem kan blive konfirmeret?

Konfirmanden skal være døbt med den kristne dåb, og have fulgt konfirmationsforberedelse. I forberedelsesforløbet gøres konfirmanden bekendt med den kristne børnelærdom, og bliver gennem kirkegang fortrolig med forskellige gudstjenester i Den Danske Folkekirke.

Hvis konfirmanden er døbt med den kristne dåb i udlandet eller i et andet kristent kirkesamfund, gælder dåben ligefuldt. Husk blot at fremvise dåbsattest til præsten. I disse tilfælde bliver man ved konfirmationen medlem af Den Danske Folkekirke.

Vi tager imod konfirmander, der er hjemmehørende i Sct. Peders sogn, og dem, der har legitim tilknytning - f.eks. hvis konfirmanden er døbt i kirken, tidligere har haft bopæl i sognet, eller hvis en af forældrene bor i sognet.

Hvis der er plads på holdet - men det ved vi først, når vi har fået tilmeldinger - så kan vi i særlige tilfælde tage imod konfirmander, som ikke har tilknytning, men det kan vi desværre ikke love flere år i forvejen.  

Det er også muligt for voksne at blive konfirmeret. Der aftales et forberedelsesforløb med en præst.

Hvad kræver Sct. Peders Kirke af konfirmanderne?

Man skal følge forberedelsen, og gå i kirke mindst 10 gange i løbet af forberedelsen. Konfirmationsforberedelsen bygger på tillid, og præsterne ved Sct. Peders Kirke udleverer ikke klippekort el.lign. med henblik på at kontrollere konfirmandens kirkegang.

Er du i tvivl?

Uanset om du har tænkt dig at blive konfirmeret eller ej, er det en god idé at følge konfirmationsforberedelsen, da det er en unik lejlighed til at lære om den kristne tro. Det er vigtigt at vide hvad man siger ja eller nej til. Præsterne elsker at få gode spørgsmål!