Onsdagstræf

Onsdagstræf er hyggeligt samvær og spændende foredrag i ét. Hver anden onsdag i lige uger i sæsonen, mødes vi i Sct. Peders Kirkes Sognelade kl. 10.00-11.30. En typisk onsdag starter med en fællessang, dernæst kaffe og brød, og så et foredrag – vi runder tillige af med en sang. Deltagerne er oftest seniorer, men alle er naturligvis velkomne. Stemningen er god disse onsdage, og der er mulighed for en snak omkring bordet over kaffen.

Det er gratis at deltage, men kaffe og brød koster 30,- kr. Alle de indkomne midler går ubeskåret til Sct. Peders Kirkes Julehjælp, der hvert år i december deles ud til værdigt trængende ansøgere.

24. januar 2024 kl. 10.00:

Finland - mere end sauna, sisu og Mumitrolde!

For de fleste danskere er Finland vores ukendte nordiske nabo, men selv om landet er nordisk med en del til fælles med os, så har finnerne også deres helt egen kultur, et meget eksotisk sprog og en utroligt spændende historie i brændpunktet mellem øst og vest. Sverige måtte 1809 afstå Finland til Rusland, og det satte sammen med tidens strømninger gang i udviklingen af finsk som statsbærende sprog og opbygningen af en national finsk identitet. En proces, der fortsatte efter selvstændigheden i 1917 i kølvandet på den russiske revolution.

Hvorfor ligner finsk ikke noget andet sprog, vi kender? Og hvilken betydning har Sibelius og Mumitroldene for national finsk identitet? Tag med på en vandring i finsk historie, sprog og kultur.

Dagens foredragsholder er René Semberlund Jensen, oversætter og cand.mag. i finsk og nordiske sprog og kulturer. René har arbejdet og studeret i Finland igennem 7 år og oversætter skønlitteratur fra finsk, svensk og norsk til dansk. Derudover er han kordegn ved Sct. Peders Kirke i Slagelse.

 

7. februar  2024 kl. 10.00:

Onsdagstræf med Jon Gissel

Jon A. P. Gissel er historiker ved Københavns UNiversitet og har skrevet disputats om Johannes Steenstrup, en dansk historiker med vidtspændende interesser. Bogen hedder "Den indtrængende Forstaaelse" og netop forståelsen, indlevelsen i forhold til andre tider, er vigtig i Steenstrups tankegang. Jon Gissel er medlem af Den danske Nationalkomité for byzantinske Studier og har beskæftiget sig meget med Det Byzantinske Rige, med kristendommens betydning som indhold i dette riges kultur og med, hvordan spørgsmålet om kilder har betydning for, hvordan vi ser på Byzans.

 

21. februar  2024 kl. 10.00:

Skandinaver i den sydafrikanske krig 1899-1902

Historiker Peter Agerbo Jensen fortæller om de skandinaviske skæbner, der blev hvirvlet ind i den sydafrikanske krig. Han kommer særligt ind på det omfattende svenske missionsvirke i landet i 1800-tallet samt boernes tilhørsforhold til Dopper-sekter. En retning, der har visse træk til fælles med Amish-sekter.

 

6. marts 2024 kl. 10.00:

Programmet er under forberelse

Programmet er under forberedelse.

 

20. marts 2024 kl. 10.00:

Programmet er under forberedelse

Programmet er under forberedelse.