Kirken i brug

Kirken i brug

Sct. Peders Kirke og Helligåndskirken danner sammen med Sogneladen og Kirkekontoret rammen om menighedens fælles liv.

I kirkerne fejrer vi gudstjeneste og lytter til Guds ord, vi beder, lytter til musik og synger salmer. Her døbes sognets børn og voksne, her modtager vi nadveren, her vies elskende og vi tager afsked med vores kære døde. Det er også i kirken, sognets unge konfirmeres. I kirkerne afholdes der også Fyraftensrefleksioner, Bøn & Brunch, koncerter og andre arrangementer og særgudstjenester – både for voksne og børn.

I Sogneladen samles forskellige grupper af menigheden til flere typer arrangementer, møder og sammenkomster. Udover konfirmandforberedelsen og minikonfirmander, er Sogneladen fx også ramme om Onsdagstræf med foredrag og samvær for sognets ældre, og Læsekredsen.

Det er også i Sogneladen der typisk drikkes kirkekaffe efter gudstjenester i Sct. Peders Kirke.

Sct. Peders Kirkes menighedsråd og personale har udarbejdet en vision, som vi driver kirke efter:

Vi vil være en rummelig og mangfoldig kirke,
- der drager omsorg for og slår følge med det enkelte menneske
- der udvikler og vedligeholder relationer og fællesskaber
- som bygger på og udtrykker evangeliet og giver plads til den enkeltes møde med Gud