Kirkens tekstiler

Enestående tekstile kunstværker i Sct. Peders Kirke

Af Tove Engelhardt Mathiassen

Kirketekstiler er ofte lidt upåagtede; men ikke i Sct. Peders Kirke, hvor de bliver plejede og passede. – Antependiet, kortæppet og den grønne messehagel i håbets og vækstens farver er vævet på Kirsten og John Beckers værksted i Søllerød.  Kunstnerparret drev værksted sammen fra 1946 til 1986 og skabte tekstilkunst til kirker over hele Danmark. Antependium betyder alterbordsforhæng på latin, og Beckers kortæppe og antependium blev afleveret i kirken i slutningen af september 1978, nærmere bestemt 28. og 29. september, messehagelen formodentlig cirka samtidigt. 

Kirsten og John Beckers kortæppe i Sct. Peders Kirke

Fig. 1: Kirsten og John Beckers kortæppe, hvor tæppets vævede linjer peger ind mod alteret som pile. De lyse striber afslutter designet ud mod alterskranken. Foto: Tove Engelhardt Mathiassen.

Kortæppet

Kirsten og John Becker blandede mange nuancer sammen i hvert skud - de tværgående tråde -i vævningen, så farverne står og vibrerer i kirkerummet. I væveren Dorthe Greisens arbejdsmappe fra hendes læretid hos Becker-parret kan man se, at kæden - de længdegående tråde - i kortæppet i Sct. Peders Kirke er af ubleget hør og at hver farve i skuddene er blandet af fire farvenuancer af mattgarn. Det er en kraftig tæppegarn i uld.

Billede af garner og væveopskrift til Sct. Peders Kirkes kortæppe

Fig. 2. Billede af garner og væveopskrift til Sct. Peders Kirkes kortæppe i væveren Dorthe Greisens arbejdsmappe, da hun var i lære på Kirsten og John Beckers værksted. Foto: Tove Engelhardt Mathiassen.

Nærbillede af kortæppet

Fig. 3. Nærbillede af kortæppet, hvor man kan se, hvordan de blandede skudgarner giver en levende overflade. Kæden er helt dækket af skuddene. Foto: Tove Engelhardt Mathiassen.

Antependiet

John Becker var i det meste af karrieren dybt interesseret i ældre væveteknikker, og parret brugte dem til at udvikle kirketekstilerne.  Antependiet i Sct. Peders Kirke er det eneste af Becker-parrets antependier, der er vævet i teknikken beiderwand. Det er en væveteknik, som har en markant grafisk virkning, og som historisk set har været anvendt til sengeomhæng på himmelsenge og til vægtæpper. Becker-parret gav en historisk væveteknik et nyt og moderne udtryk i antependiet til Sct. Peders Kirke.

Abtependiet i Sct. Peders Kirke

Fig. 4. Antependiets farver og motiv løfter sammen med kortæppet blikket op mod alteret. Kæderetningen i vævningen går på tværs af altret. Foto: Tove Engelhardt Mathiassen.

Efter John Beckers død i 1986 blev hans bog ”Pattern and Loom” udgivet posthumt (1987), og i den beskriver ham detaljeret beiderwand historisk og teknisk. Han fortæller, hvordan en eksperimenterende tilgang til beiderwand har ført frem til den ganske eksklusive teknik i antependiet i Sct. Peders Kirke (Pattern & Loom, 1987, side 158-170). Beiderwand består af en bundvævning suppleret med et mønsterskud, der sædvanligvis er i uld. I antependiet i Slagelse er mønsterskuddet i guld med en markant virkning i kirkerummet. Det er ægte guldtråde af den type, der hedder cordonnet, hvor flere tråde i dette tilfælde tre bliver tvundet sammen.

Mikroskopbillede af de oplukkede cordonnet guldtråde

Fig. 5. Mikroskopbillede af de oplukkede cordonnet guldtråde, hvor man tydeligt kan se, at tre guldtråde med silkesjæl, som guldtrådens kerne hedder, er tvundet sammen. Foto: Tove Engelhardt Mathiassen.

Antependiet er vævet af Berthe Forchhammer, der var ansat som udlært svend på værkstedet i Søllerød fra 1974 til 1978.

Firmamærket på bagsiden af antependiet

Fig. 6. Firmamærket på bagsiden af antependiet. Foto: Tove Engelhardt Mathiassen.

Den grønne messehagel

Kirsten og John Becker skabte flere hundrede messehagler på deres værksted og de var tidligt fremme med et klart funktionalistisk design, der kunne ses på lang afstand af menigheden. Når der var tid til det, monterede Kirsten Becker selv messehaglerne i parrets private villa. Hvis arbejdspresset på værkstedet forhindrede det, blev haglerne monterede af Dansk Paramenthandel i København. Kunstnerparret udførte smukke farvelagde tegninger af de forskellige modeller, så menighedsrådene kunne vælge de hagler, der passede bedst i kirkerummet. I Sct. Peders Kirke lyser guldkorset op, når den grønne hagel bruges til helligtrekongers- og trinitatistiden.

 

Tak fordi jeg måtte studere de enestående tekstiler i Sct. Peders Kirke ved mit besøg 12. august 2022.

 

Om forfatteren: Tove Engelhardt Mathiassen er gæsteforsker ved Center for Tekstilforskning ved Københavns Universitet. Hun arbejder i øjeblikket på et forskningsprojekt om Kirsten og John Becker støttet af Stiftelsen Agnes Geijers Fond för Nordisk Tekstilforskning, Louis-Hansen Fonden og Marie Jacobine Snedkers Mindefond.