Kirkens Fællesskab

At være medlem af Den Danske Folkekirke, er at være en del af et fællesskab. Kirkerummet er blot en bygning, og selvom den kan være nok så smuk, praktisk, historisk eller slidt, så er det menneskene i den, der er kirken. Selve ordet kirke kommer af det græske kyriakós, og betyder det som hører Herren til. I det Ny Testamente bruges ofte ekklesia om kirke, og det betyder en samling af frie borgere. Vi er altså en samling af frie borgere som hører Herren til.

Det bringer os videre til det næste græske ord, nemlig koinonia, som ofte oversættes til menighed; men det betyder også fællesskab. Kirken er netop sådan et fællesskab. Her kan du komme som du er, for alle mennesker har værdi hos Gud.

Sct. Peders Kirkes menighedsråd og personale har udarbejdet en vision, som vi driver kirken efter:

Vi vil være en rummelig og mangfoldig kirke,
- der drager omsorg for og slår følge med det enkelte menneske.
- der udvikler og vedligeholder relationer og fællesskaber.
- som bygger på og udtrykker evangeliet og giver plads til den enkeltes møde med Gud.