Dødsfald

Hvad gør jeg ved dødsfald?

Bedemanden kan kontaktes døgnet rundt, og kan være behjælpelig med mange af de praktiske forhold omkring et dødsfald.

Et dødsfald skal hurtigst muligt anmeldes til begravelsesmyndigheden, dvs. præst eller kirkekontor i det sogn hvor afdøde hører til. Ofte er det bedemanden der tager kontakt til Kirkekontoret, og der anmodes samtidigt om begravelse eller kremering af afdøde. Hvis der skal finde en kirkelig begravelse eller bisættelse sted, aftales dette med Kirkekontoret, som også formidler kontakten til den pågældende præst. Som pårørende er man altid velkommen til at kontakte en præst direkte, hvis der er tvivlsspørgsmål, særlige ønsker eller behov for sjælesorg.

Et dødsfald skal senest 2 hverdage efter dødsfaldet, anmeldes til det sogn hvor afdøde havde bopæl. Det gøres via borger.dk med Nem-Id. Ofte er det bedemanden der foretager anmeldelsen og tager kontakt til Kirkekontoret, og der anmodes samtidigt om begravelse eller kremering af afdøde. Hvis der skal finde en kirkelig begravelse eller bisættelse sted, aftales dette med Kirkekontoret, som også formidler kontakten til den pågældende præst. Som pårørende er man altid velkommen til at kontakte en præst direkte, hvis der er tvivlsspørgsmål, særlige ønsker eller behov for sjælesorg.

Der vil finde en samtale sted mellem de pårørende og præsten inden den kirkelige handling, hvor indhold, salmer og forløb tales igennem.

Afdøde kan blive begravet eller bisat i sit bopælssogn, eller i de sogne som afdøde havde legitim tilknytning til. Kirkontoret kan være behjælpelig med at afklare om der er legitim tilknytning. Beboere på Plejecentret Skovvang er knyttet til Sct. Peders sogn.

Eksempler på orgelmusik, man kan vælge til bisættelsen i Sct. Peders Kirke.
Du kan downloade lydfilerne ved at klikke på linket. Indspillet af organist Bibi Nagashima Toft.
Bach: Air
Bach: Wenn wir in höchsten Nöten sein
Couperin: Chromhorne
Dejlig er jorden
Den signede dag
I Østen stiger solen op
Kengen: Ubi caritas
Se nu stiger solen af havets skød
The Lourdes Hymn
Tournemire: Postlude Chorel

Er der specielle ønsker til musikken, skal dette aftales med organisten. Ønskes der værker, der ikke står i Højskolesangbogen eller Salmebogen, skal noder og sange sendes på pdf til organisten.
Valg af gravsted

Valg af gravstedstype samt placering aftales med kirkegårdskontoret. Læs mere om regler, priser og muligheder på Slagelse Kirkegårdes hjemmeside: www.slagelsekirkegaarde.dk

Askespredning: Hvis afdøde har nedskrevet, dateret og underskrevet at det er hans/hendes ønske at få sin aske spredt over havet, er dette muligt. Disse omstændigheder skal være opfyldt før det kan lade sig gøre, at få spredt sin aske. Det er ikke lovligt at opbevare aske fra afdøde (fx i hjemmet).

Overvejelser og praktiske forhold

Der er meget at tage stilling til i dagene umiddelbart efter et dødsfald. Læs mere om valg og overvejelser, og få en kort oversigt på www.folkekirken.dk, eller kontakt en præst.

Sorg og tab

Afskeden med livet sætter ofte mange tanker i gang, både hos den døende og hos de pårørende. Det er muligt, og ofte gavnligt, at tage kontakt til en præst i den sidste tid.

Sorgen forsvinder ikke, men lever i os længe efter at vi har taget afsked. Også her kan en samtale med en præst være til lindring.

Læs mere om sorg og tab på www.folkekirken.dk.