Menighedsråd

Menighedsrådet vælges for en 4-årig periode. Den igangværende periode løber fra 1. søndag i advent 2020 til 1. søndag i advent 2024.

Menighedsrådet ved Sct. Peders sogn består af 12 valgte medlemmer og sognets præster. Der er endvidere tilknyttet en kirkeværge samt en bygningssagkyndig til sognet.

Gitte Hvidegaard Larsen

 

Gitte Hvidegaard Larsen
Formand for menighedsrådet
E-mail: Gitte Hvidegaard Larsen

Helle Bjerre
 

Helle Bjerre
Næstformand for menighedsrådet og kontaktperson
E-mail: Helle Bjerre

Peter Rygaard Lassen

Peter Rygaard Lassen
Kasserer og underskriftsberettiget
E-mail: Peter Rygaard Lassen 

Anne Gro Hansen

Anne Gro Hansen
Kirkeværge
E-mail: Anne Gro Hansen 

Jørgen Christensen
E-mail:

Aase Marianne Bårris
E-mail:

Bent Heegaard Petersen
E-mail:

Henrik Maegaard Nielsen
E-mail:

Laila Darling Larsen
E-mail:

 

Udvalg under meninghedsrådet

Forretningsudvalget:
Gitte Hvidegaard Larsen
Helle Bjerre
Anne-Gro Hansen
Peter Rygaard Lassen
Grith Seersholm
Sekretær: René Semberlund Jensen

Kirke- og bygningsudvalget:
Helle Bjerre
Grith Seersholm
Peter Rygaard Lassen

Præstegårdsudvalget:
Helle Bjerre
Peter Rygaard Lassen
Asger Wehner Rasmussen (Havrebjerg menighedsråd)
Line Bøgsted Olsen (Havrebjerg menighedsråd)

Koncert- og aktivitetsudvalget:
Stefan Lamhauge Hansen
Helle Bjerre
Aase Marianne Bårris
Gitte Hvidegaard Larsen
Henrik Pind Hansen
Bibi Nagashima Toft
Anne Gro Hansen

Børne- ungdomsudvalget:
Grith Seersholm
Laila Darling Larsen
Aase Marianne Bårris
Henrik Maegaard Nielsen

Frivillighedsudvalget:
Grith Seersholm
Laila darling Larsen
Hanne Jensen
René Semberlund Jensen

Informationsudvalget:
Katja Rosholm Schiøler
Henrik Steen
René Semberlund Jensen

Kunstudvalget:
Helle Bjerre
Aase Marianne Bårris
Anne Gro Hansen

Valgbestyrelse:
Helle Bjerre
Anne Gro Hansen
Peter Rygaard Lassen

Repræsentanter i FAUS:
Stefan Lamhauge Hansen
Helle Bjerre
Bent Heegaard Petersen

Repræsentanter i kirkegårdsbestyrelsen:
Anne Gro Hansen
Katja Rosholm

Repræsentanter i Børnehuset Marievang:
Laila Darling Larsen

Repræsentanter i Menighedsplejen:
Thomas Feddersen
Anne Gro Hansen
Suppleant: Stefan Lamhauge Hansen

Gaveudvalget:
Anne Gro Hansen
Helle Bjerre

Repræsentant i Fælleskrematoriet:
Helle Bjerre

Repræsentanter til Grøn Kirke:
Anne Gro Hansen
Hanne Jensen
Gitte Hvidegaard Larsen

Repræsentant i Folkekirkens Mission
Peter Rygaard Lassen

Repræsentanter i Kunst og Kirker:
Helle Bjerre
Anne Gro Hansen
Suppleant: Gitte Hvidegaard Larsen

Bygningssagkyndig :
Morten Sonnenborg