Vielse & velsignelse

Tillykke med beslutningen om at blive gift. Hvis én af jer er medlem af Den Danske Folkekirke, er det muligt at blive viet af en præst – enten i en kirke eller udenfor kirkerummet. For at blive viet/velsignet i Sct. Peders Kirke, Helligåndskirken eller i sognet, skal mindst én af parterne bo i sognet eller have legitim tilknytning. Spørg Kirkekontoret hvis du er i tvivl om du har legitim tilknytning til sognet. På www.sogn.dk kan du desuden med det samme se, om du bor i sognet.

Det er muligt at blive kirkeligt viet/velsignet udenfor kirkens rum, men vær opmærksom på, at det det er frivilligt for den enkelte præst om han/hun vil gøre det, ligesom en præst kun har pligt til at vie/velsigne indenfor sognets grænser. Hvis I vælger at blive viet/velsignet udenfor kirkens rum, er det et lidt større arbejde for jer som brudepar, da I selv skal sørge for rammerne og alt det praktiske – dette planlægges i samråd med præsten.

Hvad skal man starte med?

Kontakt Kirkekontoret og aftal en dato. Oplys evt. at I ønsker en bestemt præst; selvom vi ikke kan love at efterkomme det, så prøver vi så vidt muligt. Kirkekontoret formidler kontakten til den pågældende præst, og man er altid velkommen til at kontakte en præst direkte.

Der vil finde en samtale sted med præsten forud for vielsen/velsignelsen.

Kirkekontoret kan være behjælpelig med de praktiske detaljer. I skal fx indhente en prøvelsesattest, finde vidner til vielsen og vælge om I skal have samme efternavn.

Kirkekontoret kan være behjælpelig med de praktiske detaljer. I skal indhente en prøvelsesattest ved at udfylde en ægteskabserklæring på borger.dk. Prøvelsesattesten I modtager i e-boks, skal afleveres på kirkekontoret. Hvis I ønsker fælles mellem- og/eller efternavn skal I søge navneændring ved vielse på borger.dk.   

Eksempler på orgelmusik, man kan vælge til vielse eller velsignelse i Sct. Peders Kirke.
Du kan downloade lydfilerne ved at klikke på linket. Organist: Bibi Nagashima Toft
Bach: Jesus bleibet meine Freude
Couperin: Jubilate
Den signede dag
Gabrieli: Canzon Terza
I Østen stiger solen op
The Lourdes Hymn
Tournemire: Postlude Choral

Vielse eller velsignelse?

En vielse er indgåelse af ægteskab, og kan i kirkelig sammenhæng foretages af en præst i eller udenfor kirkerummet. Hvis I allerede er borgerligt viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse af en præst på samme præmisser. Ritualerne minder meget om hinanden, og der er stadig tilspørgsel ved en kirkelig velsignelse.

Det er muligt for 2 personer af samme køn at blive viet i Den Danske Folkekirke.

Vielse